Jimatkan masa dan gandakan produktiviti

Alami produktiviti sebenar dengan Celcom Business Suite di mana urusan perniagaan menjadi mudah dan lancar. Anda juga dapat menyelesaikan lebih banyak urusan dalam tempoh singkat dan menikmati produkiviti yang lebih memuaskan.

Perniagaan Pesat Berkembang Melangkaui Kelantan!

Celcom Business Suite menawarkan MESINKIRA yang membantu transaksi harian serta sambungan stabil dan lebih lancar dalam menguruskan perniagaan secara atas talian.

sme-business-suite-east-coast-storytelling-banner
sme-business-suite-east-coast-storytelling-banner-2

Perniagaan Terus Maju Melangkaui Pahang!

Kemudahan M365 menerusi Celcom Business Suite meningkatkan produktivi kerana mengemaskini pesanan pelanggan di mana jua secara efisien agar anda dapat menggandakan keuntungan.

Kembangkan Urusniaga Perniagaan Ke Luar Terengganu!

Khidmat seperti EMS dan MESINKIRA yang menerima POS Digital secara tunai atau e-Wallet ditawarkan Celcom Business Suite sekaligus mengembangkan operasi dan promosi perniagaan anda di serata tanahair.

sme-business-suite-east-coast-storytelling-banner-3

Lebarkan sayap perniagaan anda dengan 3 langkah mudah

USP Icons

LANGKAH 1

Buat pilihan anda

USP Icons

LANGKAH 2

Isi dan hantar borang

USP Icons

LANGKAH 3

Pihak kami akan menghubungi anda untuk verifikasi pendaftaran

sme-business-suite-east-coast-benefit-banner

Kembangakan Perniagaan dengan Celcom Business Suite

Hubungi kami untuk ketahui lebih lanjut tentang Celcom Business Suite™ dan maklumat tambahan mengenai produk, perkhidmatan atau bantuan. Semua ruang bertanda (*) adalah mandatori.
Butiran Pendaftaran
Sila isikan butiran hubungan anda pada kami hari ini dan kami akan menghubungi anda secepat mungkin! 
Anda juga boleh menghubungi kami melalui talian hotline kami di 019-6011111.
 

Ingin tahu lebih lanjut? Sila semak Soalan Lazim serta Terma dan Syarat:

1. Apakah itu Celcom Business Suite?

Celcom Business Suite adalah merupakan satu pakej yang merangkumi solusi-solusi seperti InternetGO™ 45, MESINKIRA, HR Biz Suite Basic, M365 Business Basic, EMS 50 dan Business Wireless Gold. Ia juga menawarkan pilihan peranti tambahan seperti Dongle TP-Link, telefon pintar Android (NFC atau Bukan-NFC) dan Tablet Android. Disamping itu terdapat juga solusi-solusi lain untuk dipilih sebagai tambahan.

 

2. Siapakah yang layak untuk melanggan Celcom Business Suite?

Langganan Celcom Business Suite adalah dibuka kepada semua syarikat-syarikat PKS dan juga pelanggan-pelanggan Celcom sedia-ada yang tidak mempunyai ikatan kontrak perkhidmatan. Tempoh kontrak bagi pakej Celcom Business Suite ini adalah selama 24-bulan.

 

3. Bolehkah saya melanggan pakej Celcom Business Suite jika saya masih lagi melanggan pakej perkhidmatan Celcom yang lain?

Ya, anda boleh melanggani pakej Celcom Business Suite dengan menggunakan nombor talian perkhidmatan yang baru atau anda boleh memilih untuk membatalkan pakej Celcom sediada anda. Sila ambil maklum bahawa jika anda memilih untuk membatalkan pakej sediada anda, maka caj fi penalti pembatalan mungkin akan dikenakan berdasarkan kepada syarat-syarat yang ditetapkan di dalam kontrak langganan tersebut.

 

4. Bolehkah saya pada bila-bila masa membatalkan sebarang perkhidmatan solusi di dalam Celcom Business Suite?

Anda tidak dibenar untuk membatalkan sebarang solusi yang telah dilanggan di dalam pakej Celcom Business Suite. Sebarang pembatalan akan dikenakan caj fi penalti.

 

5. Berapakah caj penalti yang dikenakan bagi pembatalan langganan Celcom Business Suite?

Jika pembatalan langganan Celcom Business Suite dibuat sebelum kontrak berakhir, maka anda akan dicaj fi langganan bulanan untuk baki tempoh kontrak yang masih ada termasuk lain-lain bayaran fi langganan untuk solusi tambahan dan juga peranti telefon pintar / tablet.
Bagi pakej Combo 1, caj penalti tambahan sebanyak RM300 akan dikenakan bagi peranti Dongle TP-Link. 

 1. Pakej Celcom Business Suite mempunyai lebih dari satu (1) solusi yang ditawarkan dalam satu pakej dan setiap solusi perkhidmatan yang digunapakai. Harga bagi perkhidmatan solusi tambahan akan dikenakan berdasarkan kepada harga semasa/standard.
 2. Pelanggan yang melanggan pakej SME Business Suite akan menikmati kadar dan tarif yang ditawarkan bagi setiap pakej/combo sepertimana yang tertera di dalam borang pendaftaran perkhidmatan - SRF.
 3. Pihak Celcom berhak untuk meminda atau mengubah semua harga yang telah ditetapkan bagi solusi M365 Biz Basic dan M365 Biz Standard pada bila-bila masa.
 4. Semua solusi tambahan adalah dianggap sebagai pilihan dan tidak akan mendapat sebarang potongan harga.
 5. Tempoh kontrak bagi semua jenis Combo adalah selama 24 bulan. Tempoh kontrak bagi solusi tambahan adalah berdasarkan kepada kaedah amalan kontrak semasa Celcom.
 6. Bil langganan perkhidmatan akan dikeluarkan secara bulanan.
 7. Harga bagi M365 – Basic atau Standard, MESIKIRA dan HR Biz Suite adalah berdasarkan kepada fi lesen atau jumlah pengguna.
 8. Semua peranti (telefon pintar & tablet) hendaklah dibeli secara berasingan, tertakluk kepada terma & syarat di dalam SRF.
 9. Nilai pakej (selepas ini dirujuk sebagai Package Value “PV”) akan dikira secara pro-rata dan dipaparkan dalam bil bulan pertama jika Pelanggan mendaftar sebelum tarikh kitaran bil.
 10. Sekiranya, Pelanggan mengubah tarikh kitaran pengebilan, satu PV dengan tarikh terdahulu dan satu  lagi PV dengan tarih terkemudian akan dikenakan dalam kitaran bil seterusnya.
 11. Sekiranya, perkhidmatan ditamatkan lebih awal iaitu sebelum tarikh kitaran bil, PV akan dikembalikan berdasarkan nilai pro-rata.  Walau bagaimanapun, Pelanggan akan dikenakan bayaran penamatan perkhidmatan (kemudian dari ini akan ditetapkan).
 12. Tempoh langganan minimum untuk Pakej Celcom Business Suite adalah selama 24 bulan dari tarikh pengaktifan pakej perkhidmatan (selepas ini ditakrifkan sebagai “Tempoh Penjanjian”). Celcom akan mengenakan bayaran penamatan awal langganan iaitu bagi setiap baki bulan yang masih ada dalam tempoh kontrak termasuk lain-lain bayaran langganan bagi solusi tambahan dan juga peranti telefon pintar/tablet (selepas ini ditakrifkan sebagai “Fi Penamatan”). Sebarang penggunaan tambahan perkhidmatan data atau SMS akan dikenakan berdasar kepada tarif data dan SMS semasa Celcom. Denda yana dikenakan untuk peranti bagi Pakej Productiviti adalah sebanyak RM300.
 13. Jika penyambungan semula pakej perkhidmatan dibuat dalam tempoh masa tiga puluh hari (30 hari) selepas penamatan awal, bil pelanggan yang sama akan diteruskan semula serta pelanggan dapat terus menikmati tarif dan kadar harga yang ditawarkan di bawah Pakej ini. Bayaran fi penyambungan semula sebanyak RM10/sim akan dikenakan kepada Pelanggan. Penyambungan semula bagi langganan pakej akan ditamatkan sepenuhnya jika pelanggan gagal membayar fi penyambungan semula dalam tempoh tiga puluh (30) hari.
 14. Kadar IDD/Roaming semasa Celcom akan digunapakai untuk perayauan data antarabangsa dan IDD.
 15. Harga yang dipamerkan tidak termasuk 6% Cukai Jualan & Perkhidmatan (SST), caj panggilan, bil terperinci dan/atau Perkhidmatan Tambah Nilai (Value Added Services) yang dilanggan oleh pelanggan.
 16. Bagi Celcom Business Suite Bundle, klausa #14 (Polisi Pengembalian 30 Hari) di dalam Terma & Syarat khusus untuk Celcom Business Wireless tidak akan digunapakai.
 17. Mana-mana Pihak boleh menamatkan langganan Celcom Business Suite Bundle pada bila-bila masa dengan memberikan notis bertulis 30 hari sebelum kepada pihak Celcom. Celcom tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang bayaran pampasan dan ganti rugi kepada Pelanggan sekiranya Celcom menggunakan haknya untuk menamatkan perkhidmatan. Namun, penamatan perkhidmatan oleh Pelanggan sebelum berakhirnya tempoh kontrak akan dikenakan fi penamatan sepertimana yang telah ditetapkan di sini.
 18. Celcom menafikan sebarang jaminan atau tanggungan untuk kebolehdagangan peranti bagi Celcom Business Suite Bundle. Jaminan yang diberikan untuk telefon pintar atau tablet adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang disediakan oleh pengeluar atau pembekal alat peranti tersebut.

 1. Pakej Celcom Business Suite mempunyai lebih dari satu (1) solusi yang ditawarkan dalam satu pakej dan setiap solusi perkhidmatan yang digunapakai. Harga bagi perkhidmatan solusi tambahan akan dikenakan berdasarkan kepada harga semasa/standard.
 2. Pelanggan yang melanggan pakej SME Business Suite akan menikmati kadar dan tarif yang ditawarkan bagi setiap pakej/combo sepertimana yang tertera di dalam borang pendaftaran perkhidmatan - SRF.
 3. Pihak Celcom berhak untuk meminda atau mengubah semua harga yang telah ditetapkan bagi solusi M365 Biz Basic dan M365 Biz Standard pada bila-bila masa.
 4. Semua solusi tambahan adalah dianggap sebagai pilihan dan tidak akan mendapat sebarang potongan harga.
 5. Tempoh kontrak bagi semua jenis Combo adalah selama 24 bulan. Tempoh kontrak bagi solusi tambahan adalah berdasarkan kepada kaedah amalan kontrak semasa Celcom.
 6. Bil langganan perkhidmatan akan dikeluarkan secara bulanan.
 7. Harga bagi M365 – Basic atau Standard, MESIKIRA dan HR Biz Suite adalah berdasarkan kepada fi lesen atau jumlah pengguna.
 8. Semua peranti (telefon pintar & tablet) hendaklah dibeli secara berasingan, tertakluk kepada terma & syarat di dalam SRF.
 9. Nilai pakej (selepas ini dirujuk sebagai Package Value “PV”) akan dikira secara pro-rata dan dipaparkan dalam bil bulan pertama jika Pelanggan mendaftar sebelum tarikh kitaran bil.
 10. Sekiranya, Pelanggan mengubah tarikh kitaran pengebilan, satu PV dengan tarikh terdahulu dan satu  lagi PV dengan tarih terkemudian akan dikenakan dalam kitaran bil seterusnya.
 11. Sekiranya, perkhidmatan ditamatkan lebih awal iaitu sebelum tarikh kitaran bil, PV akan dikembalikan berdasarkan nilai pro-rata.  Walau bagaimanapun, Pelanggan akan dikenakan bayaran penamatan perkhidmatan (kemudian dari ini akan ditetapkan).
 12. Tempoh langganan minimum untuk Pakej Celcom Business Suite adalah selama 24 bulan dari tarikh pengaktifan pakej perkhidmatan (selepas ini ditakrifkan sebagai “Tempoh Penjanjian”). Celcom akan mengenakan bayaran penamatan awal langganan iaitu bagi setiap baki bulan yang masih ada dalam tempoh kontrak termasuk lain-lain bayaran langganan bagi solusi tambahan dan juga peranti telefon pintar/tablet (selepas ini ditakrifkan sebagai “Fi Penamatan”). Sebarang penggunaan tambahan perkhidmatan data atau SMS akan dikenakan berdasar kepada tarif data dan SMS semasa Celcom. Denda yana dikenakan untuk peranti bagi Pakej Productiviti adalah sebanyak RM300.
 13. Jika penyambungan semula pakej perkhidmatan dibuat dalam tempoh masa tiga puluh hari (30 hari) selepas penamatan awal, bil pelanggan yang sama akan diteruskan semula serta pelanggan dapat terus menikmati tarif dan kadar harga yang ditawarkan di bawah Pakej ini. Bayaran fi penyambungan semula sebanyak RM10/sim akan dikenakan kepada Pelanggan. Penyambungan semula bagi langganan pakej akan ditamatkan sepenuhnya jika pelanggan gagal membayar fi penyambungan semula dalam tempoh tiga puluh (30) hari.
 14. Kadar IDD/Roaming semasa Celcom akan digunapakai untuk perayauan data antarabangsa dan IDD.
 15. Harga yang dipamerkan tidak termasuk 6% Cukai Jualan & Perkhidmatan (SST), caj panggilan, bil terperinci dan/atau Perkhidmatan Tambah Nilai (Value Added Services) yang dilanggan oleh pelanggan.
 16. Bagi Celcom Business Suite Bundle, klausa #14 (Polisi Pengembalian 30 Hari) di dalam Terma & Syarat khusus untuk Celcom Business Wireless tidak akan digunapakai.
 17. Mana-mana Pihak boleh menamatkan langganan Celcom Business Suite Bundle pada bila-bila masa dengan memberikan notis bertulis 30 hari sebelum kepada pihak Celcom. Celcom tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang bayaran pampasan dan ganti rugi kepada Pelanggan sekiranya Celcom menggunakan haknya untuk menamatkan perkhidmatan. Namun, penamatan perkhidmatan oleh Pelanggan sebelum berakhirnya tempoh kontrak akan dikenakan fi penamatan sepertimana yang telah ditetapkan di sini.
 18. Celcom menafikan sebarang jaminan atau tanggungan untuk kebolehdagangan peranti bagi Celcom Business Suite Bundle. Jaminan yang diberikan untuk telefon pintar atau tablet adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang disediakan oleh pengeluar atau pembekal alat peranti tersebut.